kalendarz imprez i uroczystości

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Kalendarz wydarzeń i uroczystości szkolnych – rok szkolny 2021/ 2022

Lp.

Temat wydarzenia, uroczystości lub imprezy szkolnej

Osoba odpowiedzialna

Data i uwagi

WRZESIEŃ

1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Ślubowanie uczniów klas I

A.Luty, M. Szutowska, A.Rzepka,

1 września 2021 r.

2. 

 Narodowe czytanie.

R. Czelny - Kawa

4 września 2021 r.

3. 

Sprzątanie Świata.

M.Michalska

24 września 2021 r.

4.

Europejski Dzień Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych:

J. Ślązak, A. Rzepka, R. Hofbauer, E. Jasińska

24 września 2021 r.

5. 

Dzień Chłopca

Opiekun SU, wychowawcy, rodzice

30 września 2021 r.

6.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU

Opiekun Małego Samorządu – U. Zapadka i A. Domżalska

28 września 2021 r.

7. Do hymnu – cała Szkoła śpiewa 3 pieśni patriotyczne R. Nowak, M. Szutowska wrzesień-listopad 2021 r.

PAŹDZIERNIK

8. 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

B. Juszczak, A. Krzysiek, A. Rogowska

1 października 2021 r.

9. 

Święto Komisji Edukacji Narodowej - online

B. Rakowska, A. Domżalska

13 października 2021 r.

LISTOPAD

10. 

Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości - online

R. Nowak, D. Jabłońska-Kocela

10 listopada 2021 r.

11.   

Dzień Życzliwości

Opiekun SU, Samorząd Uczniowski

21 listopada 2021 r.

GRUDZIEŃ

12.   

Dzielnicowy Przegląd Teatralny – kl. VI

D. Jabłońska

grudzień 2021 r.

13.

Tydzień Wolontariatu

A. Rzepka, M. Kordyl 6- 10 grudnia 2021 r.

14.   

Wigilia - Jasełka

R. Czelny – Kawa, E. Borowa 

 ks. K. Nadratowski, ks. J. Bednarz, M. Szutowska

22 grudnia 2021 r.

STYCZEŃ

15.   

Bal karnawałowy

SU, wychowawcy, rodzice

styczeń 2022 r.

LUTY

16.   

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

D. Jabłońska, R. Czelny – Kawa, R. Nowak

21  lutego 2022 r.

17.   

Walentynki- Poczta Walentynowa

Opiekun SU

14 lutego 2022 r.

MARZEC

18.

Dzień Kobiet

SU, wychowawcy, rodzice

8 marca 2022 r.  

19.   

Rekolekcje

Ks. Bednarz,

 marzec 2022 r.

20.

Dzień św. Patryka

E. Jasińska, J. Ślązak, R. Hofbauer 17 marca 2022 r.

21.

Powitanie wiosny. Dzień talentów i pasji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, SU

 21 marca 2022 r.

KWIECIEŃ

22.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

R. Hofbauer, M. Kordyl

 2 kwietnia 2022 r.

23.

Dni książki

D. Jabłońska, R. Czelny – Kawa, R. Nowak

 Kwiecień 2022 r.

24.

Dni Ekologiczne – Dzień Ziemi

M. Michalska

22 kwietnia 2020 r.

MAJ

25.

Dzień Europy

E. Jasińska, J. Ślązak, R. Hofbauer

9 maja 2022 r.

26. Rowerowy maj

E. Borowa, B. Bogusz

 

27.

Święto Konstytucji 3-go maja.

D. Jabłońska, M. Szutowska

4 maja 2022 r.

28.

Światowy Dzień Bez Papierosa

A. Kołecka

31 maja 2022 r.

CZERWIEC

23.

Święto Szkoły – Festyn szkolny

M. Łyko – koordynator, wszyscy nauczyciele i chętni rodzice

10 czerwca 2022 r.

24.

Dzień Sportu. Mistrzostwa w Lotach Papierowym Samolotem

E. Borowa, J. Fatyga, Sz. Żurawiecki, M. Łyko

W ostatnim tygodniu roku szkolnego

25.

Zakończenie roku szkolnego

J. Ślązak

24 czerwca 2022 r.

26.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 .

U. Zapadka

1 września 2022 r.

 

Inne uroczystości, spotkania, imprezy itp. wynikające z bieżącej pracy szkoły w terminach ustalonych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i ogłoszonym w szkole wg obowiązującego trybu (komunikat w Librusie i w księdze komunikatów (wcześniej zgłoszenie imprezy w sekretariacie), wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń)

Realizacja wydarzeń, imprez i uroczystości uzależniona od bieżącej sytuacji epidemiologicznej Szkoły, od aktualnych wytycznych i przepisów prawa dotyczących epidemii COVID – 19.