kontakt

bip logo pomn1 grad

ADRES:

Szkoła Podstawowa nr 54 im. J. Tuwima

ul. Tyniecka 122

30 - 376 Kraków

TELEFON/FAX: (012) 267-58-53

E - MAIL: