kalendarium

               bip logo pomn1 grad

                

                              

KALENDARIUM 2022/2023

01.09.2022 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23.06.2023 zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dni wolne od zajęć:

01.11.2022 Wszystkich Świętych

11.11.2022 Narodowe Święto Niepodległości

23.12 - 31.12.2022 zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023 Trzech Króli

30.01 - 12.02.2023 ferie zimowe

06.04 - 11.04.2023 wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2023 Święto Pracy

03.05.2023 Święto Narodowe Trzeciego Maja

08.06.2023 Boże Ciało

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

14 października 2022 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

31 października 2022 r. – poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych

2 maja 2023 r. – weekend majowy

22 maja 2023 r. - poniedziałek przed egzaminem ósmoklasisty

23 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty – język polski

24 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty - matematyka

25 maja 2023 r.– egzamin ósmoklasisty – język angielski

9 czerwca 2023 r. – piątek po Bożym Ciele

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych pełniona jest opieka świetlicowa. Świetlica czynna jest od godz. 7.00 do 17.00.

W tygodniu poprzedzającym dyżur w świetlicy, będą prowadzone zapisy na zajęcia opiekuńcze.

Informujemy, że jeśli żadne dziecko nie zostanie przyprowadzone do godz. 9.00 świetlica przestaje pełnić dyżur.