kalendarium

               bip logo pomn1 grad

                

                              

KALENDARIUM 2021/2022

01.09.2021 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

24.06.2022 zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dni wolne od zajęć:

01.11.2021 Wszystkich Świętych

11.11.2021 Narodowe Święto Niepodległości

23.12 - 31.12.2021 zimowa przerwa świąteczna

06.01.2022 Trzech Króli

17.01 - 30.01.2022 ferie zimowe

14.04 - 19.04.2022 wiosenna przerwa świąteczna

03.05.2022 Święto Narodowe Trzeciego Maja

16.06.2022 Boże Ciało

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

14 października 2021 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

12 listopada 2021 r. – piątek po Narodowym Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 r. – piątek po święcie Trzech Króli

2 maja 2022 r. – weekend majowy

24 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty – język polski

25 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty - matematyka

26 maja 2022 r.– egzamin ósmoklasisty – język angielski

17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych pełniona jest opieka świetlicowa. Świetlica czynna jest od godz. 7.00 do 17.00.

W tygodniu poprzedzającym dyżur w świetlicy, będą prowadzone zapisy na zajęcia opiekuńcze.

Informujemy, że jeśli żadne dziecko nie zostanie przyprowadzone do godz. 9.00 świetlica przestaje pełnić dyżur.