kalendarium

bip logo pomn1 grad

KALENDARIUM 2019/2020

02.09.2019 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26.06.2020 zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dni wolne od zajęć:

01.11.2019 Wszystkich Świętych

11.11.2019 Narodowe Święto Niepodległości

23.12 - 31.12.2019 zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 Nowy Rok

06.01.2020 Trzech Króli

27.01 - 09.02.2020 ferie zimowe

09.04 - 14.04.2020 wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2020 Święto Pracy

11.06.2020 Boże Ciało

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

02.01.2020

03.01.2020

21.04 - 23.04.2020 egzamin ósmoklasisty

12.06.2020

Informujemy, że dni: 02.01; 03.01; 21.04; 22.04; 23.04; 12.06 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła organizuje opiekę świetlicową w godz. 7.00 - 17.00

Jeżeli żadne dziecko nie zostanie przyprowadzone do godz. 9.00, świetlica przestaje pełnić dyżur.