kalendarium

bip logo pomn1 grad

KALENDARIUM 2018/2019

03.09.2018 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.2019 zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dni wolne od zajęć:

01.11.2018 Wszystkich Świętych

23.12 - 31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna

01.01.2019 Nowy Rok

14.01 - 27.01.2019 ferie zimowe

18.04 - 23.04.2019 wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2019 Święto Pracy

03.05.2019 Święto Narodowe Trzeciego Maja

20.06.2019 Boże Ciało

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 15.04 - 17.04.2019 egzamin ósmoklasisty

 02.11 - Dzień Zaduszny

02.05 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informujemy, że dni: 02.11, 15.04, 16.04, 17.04, 02.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła organizuje opiekę świetlicową w godz. 7.00 - 17.00

Jeżeli żadne dziecko nie zostanie przyprowadzone do godz. 9.00, świetlica przestaje pełnić dyżur.