Konto Rady Rodziców

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:
98 1140 2004 0000 3302 7805 1571

Rada zachęca wszystkich Rodziców do wspierania działań Rady Rodziców.

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2020, wysokość rocznej wpłaty na cele realizowane przez RR wynosi: 70 zł lub 50 zł na pierwsze dziecko, 40 zł na drugie, kolejne dzieci - bez opłaty.

Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców lub poprzez Skarbników klasowych.

Osoby chętne zachęcamy w miarę możliwości do wyższych wpłat, jak również wpłacania środków na inne cele rady, niezwiązane z wyżej wymienionymi opłatami.

Z góry dziękujemy za wszystkie środki powierzone Radzie Rodziców.

Zostaną one wykorzystane wyłącznie na cele opisane w programie Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22. Na zakończenie roku z działania rady oraz sposobu wykorzystania środków, zostanie Państwu przedstawione sprawozdanie.