zebrania i konsultacje

               bip logo pomn1 grad

                

                              

ROK SZKOLNY 2021/2022

ZEBRANIA 

KLASY I - III KLASY IV - VIII
 9 września 8 września 
 4 listopada  3 listopada
 13 stycznia  12 stycznia
 7 kwietnia  6 kwietnia
2 czerwca 9 czerwca

KONSULTACJE

godz. 17.00 - 18.00 

w dniu zebrania konsultacje z nauczycielami uczącymi i wychowawcą odbędą się godzinę przed zebraniem ogólnym

KLASY I - III KLASY IV - VIII
 7 października 6 października 
 4 listopada 3 listopada 
 9 grudnia  8 grudnia
 3 marca  2 marca
 7 kwietnia 6 kwietnia
12 maja 11 maja