wymagania edukacyjne

bip logo pomn1 grad

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA I 

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

KLASA II A

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

KLASA II B

język angielski

KLASA III

język angielski

KLASA IV A

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

informatyka

język angielski

przyroda

język polski

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

informatyka

wychowanie fizyczne

matematyka

język angielski

przyroda

historia

język polski

KLASA IV B 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

informatyka

język angielski

historia

język polski

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

informatyka

wychowanie fizyczne

język angielski

matematyka

historia

język polski

KLASA V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

informatyka

język angielski

geografia

biologia

język polski

historia

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

informatyka

wychowanie fizyczne

geografia

język angielski

matematyka

biologia

język polski

historia

KLASA VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

informatyka

język angielski

matematyka

przyroda

historia

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

wychowanie fizyczne

matematyka

język angielski

język polski

zajęcia komputerowe

przyroda

historia

KLASA VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

informatyka

język angielski

geografia

matematyka

chemia

biologia

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

informatyka

wychowanie fizyczne

język angielski

geografia

fizyka

język polski

matematyka

chemia

biologia

historia