kalendarz imprez i uroczystości

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Kalendarz wydarzeń i uroczystości szkolnych – rok szkolny 2020/ 2021 

Lp.

Temat wydarzenia, uroczystości lub imprezy szkolnej

Osoba odpowiedzialna

Data i uwagi

WRZESIEŃ

1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Ślubowanie uczniów klas I

A.Luty, M. Szutowska, M. Tylka,

1 września 2020 r.

2. 

 Narodowe czytanie.

R. Czelny - Kawa

5 września 2020 r.

3. 

Sprzątanie Świata.

I.Suwaj

23 września 2020 r.

4.

Europejski Dzień Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych:

J. Ślązak, A. Rzepka, R. Hofbauer, E. Jasińska

25 września 2020 r.

5. 

Dzień Chłopca

Opiekun SU, wychowawcy, rodzice

30 września 2020 r.

6.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU

28 września 2020 r.

PAŹDZIERNIK

7. 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

B. Juszczak, A. Młodzińska,

2 października 2020 r.

8. 

Święto Komisji Edukacji Narodowej

A.            Rzepka, A. Dudzik

15 października 2020 r.

LISTOPAD

9. 

Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

R. Nowak

10 listopada 2020 r.

10.   

Dzień Życzliwości

Opiekun SU, Samorząd Uczniowski

21 listopada 2020 r.

GRUDZIEŃ

11.   

Dzielnicowy Przegląd Teatralny – kl. VI

D. Jabłońska

grudzień 2020 r.

12.   

Wigilia - Jasełka

D. Jabłońska, M. Szutowska,

 ks. P. Centnar, ks. J. Bednarz

22 grudnia 2020 r.

STYCZEŃ

13.   

Bal karnawałowy

SU, wychowawcy, rodzice

styczeń 2021 r.

LUTY

14.   

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

D. Jabłońska, R. Czelny – Kawa

12  lutego 2021 r.

15.   

Walentynki- Poczta Walentynowa

Opiekun SU,

14 lutego 2020 r.

MARZEC

15.

Dzień Kobiet

Wychowawcy, rodzice

8 marca 2021 r.  

16.   

Rekolekcje

Ks. Bednarz,

 29,30,31 marca 2021 r.

16.

Powitanie wiosny. Dzień talentów i pasji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, SU

 22 marca 2021 r.

KWIECIEŃ

17.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

R. Hofbauer

kwiecień 2021 r.

18.

Dni książki

D. Jabłońska, R. Czelny - Kawa

 Kwiecień 2020 r.

19.

Dni Ekologiczne – Dzień Ziemi

I.Suwaj

22 kwietnia 2020 r.

MAJ

20.

Dzień Europy

E. Jasińska, J. Ślązak, R. Hofbauer

9 maja 2021 r.

21.

Święto Konstytucji 3-go maja.

A.            Rakowska i A. Domżalska

4 maja 2021 r.

22.

Światowy Dzień Bez Papierosa

K. Rzepka

31 maja 2021 r.

CZERWIEC

23.

Święto Szkoły – Festyn szkolny

M. Łyko – koordynator, wszyscy nauczyciele i chętni rodzice

11 czerwca 2021 r.

24.

Dzień Sportu i Dzień Dziecka

E. Borowa, M. Kochan, A. Luty

W ostatnim tygodniu roku szkolnego

25.

Zakończenie roku szkolnego

R. Czelny-Kawa

25 czerwca 2021 r.

26.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 .

A.     Rzepka, A. Dudzik

1 września 2021 r.

 

Inne uroczystości, spotkania, imprezy itp. wynikające z bieżącej pracy szkoły w terminach ustalonych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i ogłoszonym w szkole wg obowiązującego trybu (komunikat w Librusie i w księdze komunikatów (wcześniej zgłoszenie imprezy w sekretariacie), wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń)

Realizacja wydarzeń, imprez i uroczystości uzależniona od bieżącej sytuacji epidemiologicznej Szkoły, od aktualnych wytycznych i przepisów prawa dotyczących epidemii COVID – 19.