kalendarz imprez i uroczystości

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Kalendarz wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych – rok szkolny 2022/ 2023

Lp.

Temat wydarzenia, uroczystości lub imprezy szkolnej

Osoba odpowiedzialna

Data i uwagi

WRZESIEŃ

1.         

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Ślubowanie uczniów klas I

U. Zapadka, M. Szutowska,

1 września 2022 r.

2.         

 Narodowe czytanie “ Ballady i romanse” A. Mickiewicz

R. Czelny - Kawa

3 września 2022 r.

3.         

Sprzątanie Świata.

M. Michalska

16 września 2022 r.

4.       

Europejski Dzień Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych:

E. Jasińska, J. Syty, R. Hofbauer, M. Cachro, A. Rzepka

26 września 2022 r.

5.       

Dzień Chłopca

Opiekun SU, wychowawcy, rodzice

30 września 2022 r.

6.       

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU

Opiekun Małego Samorządu – U. Zapadka i A. Domżalska

28 września 2022 r.

PAŹDZIERNIK

7.       

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

B. Juszczak, A. Krzysiek, K. Starowicz

7 października 2022 r.

8.       

Święto Komisji Edukacji Narodowej

  1. A. Krzysiek

13 października 2022 r.

LISTOPAD

9.       

Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości - online

 A. Czyżowska - Czekaj

10 listopada 2022 r.

10.   

Do hymnu – cała Szkoła śpiewa 3 pieśni patriotyczne

R. Nowak, M. Szutowska, A. Czyżowska - Czekaj

 

11.   

Dzień Życzliwości

K. Bluma, E. Drozdowska, A. Kaźmierczyk

21 listopada 2022 r.

GRUDZIEŃ

12.   

Dzielnicowy Przegląd Teatralny

D. Krupa, J. Blańda, K. Ludwikowska

grudzień 2022 r..

13.   

Tydzień Wolontariatu

K. Bluma, A. Rzepka

6- 10 grudnia 2022 r

14.   

Wigilia - Jasełka

ks. M. Gruszczyk, ks. J. Bednarz, M. Łopatowska,  M. Szutowska

22 grudnia 2022 r.

STYCZEŃ

15.   

Bal karnawałowy

SU, wychowawcy, rodzice

styczeń 2023 r.

16.   

Dzień Łamigłówki

  1. Krzysiek, B. Juszczak, K. Starowicz

27 stycznia 2023 r.

LUTY

17.   

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

D. Jabłońska, R. Czelny – Kawa, R. Nowak

21  lutego 2023 r.

18.   

Walentynki- Poczta Walentynkowa

Opiekun SU,

14 lutego 2023 r.

MARZEC

19.   

Dzień Kobiet

SU, Wychowawcy, rodzice

8 marca 2023 r. 

20.   

Rekolekcje szkolne

Ks. Bednarz, M. Gruszczyk,        M. Łopatowska

 3-5 kwietnia 2023 r.

21.   

Dzień św. Patryka

E. Jasińska, J. Syty, R. Hofbauer, M. Cachro, A. Rzepka

     17 marca 2023 r.

22.   

Powitanie wiosny. Dzień talentów i pasji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, SU

 21 marca 2023 r.

KWIECIEŃ

23.   

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

R. Hofbauer, A. Liro, P. Sałek, kadra psychologiczno - pedagogiczna

 3 kwiecień 2023 r.

24.   

Dni książki

D. Jabłońska, R. Czelny – Kawa, R. Nowak

4 kwietnia 2023 r.

25.   

Dni Ekologiczne – Dzień Ziemi /Konkur ekologiczny

M. Michalska, A. Kołecka, E. Drozdowska

22 kwietnia 2023 r.

MAJ

26.   

Dzień Europy

E. Jasińska, J. Syty, R. Hofbauer, M. Cachro, A. Rzepka

9 maja 2023 r.

27.   

Rowerowy maj

 A. Wieczorek, J. Fatyga, B. Bogusz, Sz. Żurawiecki

maj 2023 r.

28.   

Święto Konstytucji 3-go maja.

 R. Nowak, M. Szutowska

28 kwietnia 2023 r.

29.   

Światowy Dzień Bez Papierosa

A. Kołecka

29 maja 2023 r.

CZERWIEC

30.

Święto Szkoły – Festyn szkolny, Mistrzostwa w Lotach Papierowym Samolotem

M. Łyko – koordynator, wszyscy nauczyciele i chętni rodzice

3 czerwca 2023 r.

31.

Dzień Sportu.

M. Cholewa, Sz. Żurawiecki,

W ostatnim tygodniu roku szkolnego

32.

Turniej Szachowy

B. Rakowska

W ostatnim tygodniu roku szkolnego

33.

Zakończenie roku szkolnego

kl. 4-8 D. Jabłońska - Kocela, K. Trybus,

kl. 1-3 A. Domżalska - Rak, B. Rakowska

23 czerwca 2023 r.

34.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 .

D. Krupa, J. Blańda, K. Ludwikowska

1 września 2023 r.

 

Inne uroczystości, spotkania, imprezy itp. wynikające z bieżącej pracy szkoły w terminach ustalonych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i ogłoszonym w szkole wg obowiązującego trybu (komunikat w Librusie i w księdze komunikatów (wcześniej zgłoszenie imprezy w sekretariacie), wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń)