Konto Rady Rodziców

                              

                

               bip logo pomn1 grad

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

03 1140 2004 0000 3702 8286 1666

Rada zachęca wszystkich Rodziców do wspierania działań Rady Rodziców.

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023, wysokość rocznej wpłaty na cele realizowane przez RR wynosi: 70 zł na pierwsze dziecko, 50 zł na drugie, kolejne dzieci - bez opłaty.

Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców lub poprzez Skarbników klasowych.

Osoby chętne zachęcamy w miarę możliwości do wyższych wpłat, jak również wpłacania środków na inne cele rady, niezwiązane z wyżej wymienionymi opłatami.

Z góry dziękujemy za wszystkie środki powierzone Radzie Rodziców.

Zostaną one wykorzystane wyłącznie na cele opisane w preliminarzu Rady Rodziców na rok szkolny 2022/23. Na zakończenie roku z działania rady oraz sposobu wykorzystania środków, zostanie Państwu przedstawione sprawozdanie.