nauczyciele

               bip logo pomn1 grad

                

                              

mgr Patrycja Stawarczyk - dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody

mgr Katarzyna Rzepka - zastępca dyrektora, nauczyciel biologii

ks. Jan Bednarz - katecheta

mgr Bożena Bogusz - nauczyciel techniki

mgr Ewa Borowa - wychowawca klasy 7a, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Renata Czelny - Kawa - nauczyciel j.polskiego

mgr Aneta Domżalska - Rak - wychowawca klasy 2b, edukacja wczesnoszkolna 

mgr Justyna Fatyganauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Renata Hofbauer - wychowawca klasy 6, nauczyciel j. angielskiego

mgr Dorota Jabłońska - Kocela-  wychowawca klasy 7b, nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Ewa Jasińska - wychowawca klasy 5b, nauczyciel j. angielskiego

mgr Agata Kołecka nauczyciel biologii i chemii

mgr Aleksandra Krzysiek -  wychowawca klasy 4b, nauczyciel matematyki

mgr Beata Juszczak - nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Małgorzata Kordyl pedagog

mgr Agnieszka Luty nauczycielzklasa- wychowawca kl.3a, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Łyko - wychowawca świetlicy, nauczyciel EDB

mgr Marta Michalska - nauczyciel geografii

mgr Agnieszka Migacz - wychowawca kl.1b, edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Migo - logopeda

ks. Karol Nadratowski katecheta

mgr Renata Nowak nauczycielzklasa- wychowawca klasy 5a, nauczyciel historii i języka polskiego

mgr Dorota Pocztowska - nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Barbara Rakowska - wychowawca kl.2a, edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Rogowska nauczyciel matematyki

mgr Agnieszka Rzepka -  wychowawca klasy 2b, nauczyciel j. niemieckiego

mgr Mirosława Szutowska - nauczyciel muzyki i plastyki, bibliotekarz

mgr Joanna Ślązak - wychowawca kl.8, nauczyciel j.angielskiego

mgr Katarzyna Trybusnauczyciel WOS i WDŻR

mgr Urszula Zapadka - wychowawca kl.1a, edukacja wczesnoszkolna

mgr Szymon Żurawiecki - wychowawca klasy 4a, nauczyciel wychowania fizycznego