zebrania i konsultacje

               bip logo pomn1 grad

                

                              

ROK SZKOLNY 2022/2023

ZEBRANIA 

KLASY I - III

klasy I-II godz. 17.00 – 18:00 i 18:00 - 19:00 Kolna

klasy III 17:30 - 18:30 Tyniecka

KLASY IV - VIII

17.30 - 18.30

 8 września 7 września 
12 stycznia  11 stycznia
30 marca 29 marca
 25 maja 31 maja
   

KONSULTACJE

godz. 16.30 - 17.30 

w dniu zebrania konsultacje z nauczycielami uczącymi i wychowawcą odbędą się godzinę przed zebraniem ogólnym

KLASY I - III KLASY IV - VIII
12 stycznia 11 stycznia
30 marca 29 marca
 25 maja  31 maja