wymagania edukacyjne

               bip logo pomn1 grad

                

                              

ROK SZKOLNY 2020/2021

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe zasady oceniania:

KLASA I A

edukacja wczesnoszkolna + zasady oceniania

język angielski

religia

KLASA I B

edukacja wczesnoszkolna + zasady oceniania

język angielski

religia

KLASA II A

edukacja wczesnoszkolna 

język angielski

religia

KLASA II B

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

KLASA III A

edukacja wczesnoszkolna + zasady oceniania

język angielski

religia

KLASA III B

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

KLASA IV A

historia

informatyka

język angielski

język polski

matematyka

muzyka

przyroda

plastyka

religia

technika

wychowanie fizyczne

KLASA IV B

historia

informatyka

język angielski

język polski

matematyka

muzyka

przyroda

plastyka

religia

technika

wychowanie fizyczne

KLASA V

biologia

geografia

historia

informatyka

język angielski

język polski

matematyka + zasady oceniania

muzyka

plastyka

religia

technika

wychowanie fizyczne

KLASA VI A

biologia

geografia

historia

informatyka

język angielski

język polski

matematyka + zasady oceniania

muzyka

plastyka

religia

technika

wychowanie fizyczne

KLASA VI B

biologia

geografia

historia

informatyka

język angielski

język polski

matematyka + zasady oceniania

muzyka

plastyka

religia

technika

wychowanie fizyczne

KLASA VII

biologia

chemia + zasady oceniania

fizyka + zasady oceniania

geografia

historia

informatyka

język angielski

język niemiecki

język polski

matematyka + zasady oceniania

muzyka

plastyka

religia

wychowanie fizyczne

KLASA VIII

biologia

chemia + zasady oceniania

edukacja dla bezpieczeństwa

fizyka + zasady oceniania

geografia

historia

informatyka

język angielski gr.1 + zasady oceniania

język angielski gr.2

język niemiecki 

język polski

matematyka

religia

wychowanie fizyczne

wiedza o społeczeństwie