plan lekcji

               bip logo pomn1 grad

                

                              

ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN ŚWIETLICY OD 31.05

KLASA IA

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35  ed. wczesnoszkolna    wf wf  ed. wczesnoszkolna 
 8.40 - 9.25  ed. wczesnoszkolna  basen  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 
 9.35 - 10.20  wf  basen  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna język angielski 
 10.30 - 11.15  ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna  religia religia   informatyka
 11.25 - 12.10   ed. wczesnoszkolna    ed. wczesnoszkolna język angielski   
 12.30 - 13.15   ed. wczesnoszkolna       
 13.25 - 14.10   ed. wczesnoszkolna       
 14.15 - 15.00   język angielski       
15.05 - 15.50          

 

KLASA IB

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35 wf    ed. wczesnoszkolna    ed. wczesnoszkolna
 8.40 - 9.25  ed. wczesnoszkolna basen   ed. wczesnoszkolna   wf
 9.35 - 10.20  ed. wczesnoszkolna  basen język angielski informatyka  ed. wczesnoszkolna
 10.30 - 11.15    ed. wczesnoszkolna wf  ed. wczesnoszkolna język angielski
 11.25 - 12.10   język angielski religia  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna 
 12.30 - 13.15    ed. wczesnoszkolna    ed. wczesnoszkolna   
 13.25 - 14.10    ed. wczesnoszkolna   religia   
 14.15 - 15.00    ed. wczesnoszkolna      
15.05 - 15.50          

KLASA IIA

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35     wf      język angielski
 8.40 - 9.25     ed. wczesnoszkolna       ed. wczesnoszkolna
 9.35 - 10.20     ed. wczesnoszkolna      wf
 10.30 - 11.15    informatyka       ed. wczesnoszkolna
 11.25 - 12.10   ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna
 12.30 - 13.15  wf  basen  język angielski religia   szachy
 13.25 - 14.10  język angielski  basen  religia   ed. wczesnoszkolna  
 14.15 - 15.00   ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna   ed. wczesnoszkolna  
15.05 - 15.50   ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna   

KLASA IIB 

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35     ed. wczesnoszkolna    język angielski  
 8.40 - 9.25    wf     ed. wczesnoszkolna   
 9.35 - 10.20     ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna wf
 10.30 - 11.15   ed. wczesnoszkolna  religia    szachy   ed. wczesnoszkolna
 11.25 - 12.10  ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna   informatyka
 12.30 - 13.15 wf   basen   ed. wczesnoszkolna   język angielski
 13.25 - 14.10  ed. wczesnoszkolna   basen   ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna
 14.15 - 15.00  język angielski     ed. wczesnoszkolna    ed. wczesnoszkolna 
15.05 - 15.50  religia        

KLASA IIIA 

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35   ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna    
 8.40 - 9.25   ed. wczesnoszkolna     ed. wczesnoszkolna    
 9.35 - 10.20   ed. wczesnoszkolna    język angielski    
 10.30 - 11.15  religia    basen    
 11.25 - 12.10  wf informatyka  basen  ed. wczesnoszkolna   
 12.30 - 13.15   ed. wczesnoszkolna wf      ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna 
 13.25 - 14.10     ed. wczesnoszkolna    język angielski   ed. wczesnoszkolna
 14.15 - 15.00    język angielski    religia   ed. wczesnoszkolna
15.05 - 15.50     ed. wczesnoszkolna    wf   ed. wczesnoszkolna

KLASA IIIB

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35       ed. wczesnoszkolna   ed. wczesnoszkolna   
 8.40 - 9.25       ed. wczesnoszkolna   ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna
 9.35 - 10.20 religia     informatyka   ed. wczesnoszkolna  język angielski
 10.30 - 11.15   ed. wczesnoszkolna   basen   język angielski   ed. wczesnoszkolna
 11.25 - 12.10  wf   ed. wczesnoszkolna  basen  religia  
 12.30 - 13.15  język angielski  wf    wf  
 13.25 - 14.10   ed. wczesnoszkolna   ed. wczesnoszkolna      
 14.15 - 15.00   ed. wczesnoszkolna   ed. wczesnoszkolna      
15.05 - 15.50     ed. wczesnoszkolna      

 KLASA IVA 

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35     muzyka  WDŻR   
 8.40 - 9.25    religia język angielski  język polski   
 9.35 - 10.20  godz. wychowawcza  matematyka historia język angielski   
 10.30 - 11.15  język polski  język polski język polski wf język polski 
 11.25 - 12.10  język angielski przyroda  matematyka   matematyka  język angielski
 12.30 - 13.15  religia  język angielski  technika    matematyka
 13.25 - 14.10  wf  wf      przyroda
 14.15 - 15.00  plastyka        informatyka
15.05 - 15.50          wf

KLASA IVB 

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35    religia      muzyka
 8.40 - 9.25    język polski   język angielski   język angielski
 9.35 - 10.20    przyroda   język polski   język polski
 10.30 - 11.15    język angielski matematyka plastyka   wf
 11.25 - 12.10  język polski  matematyka  język angielski wf  matematyka 
 12.30 - 13.15  język angielski    wf matematyka  przyroda 
 13.25 - 14.10  religia    język polski  informatyka  
 14.15 - 15.00  godz. wychowawcza    historia    
15.05 - 15.50  wf    technika    

KLASA V 

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35          
 8.40 - 9.25       WDŻR  język angielski
 9.35 - 10.20 język polski  biologia  matematyka  język polski  matematyka
 10.30 - 11.15 język angielski   wf  język angielski historia  język polski
 11.25 - 12.10  godz. wychowawcza  historia  język polski język angielski  plastyka
 12.30 - 13.15  muzyka  matematyka  religia religia  wf
 13.25 - 14.10  geografia  język angielski  technika  wf  
 14.15 - 15.00  matematyka  język polski  wf    
15.05 - 15.50    informatyka      

KLASA VIA 

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35  historia        
 8.40 - 9.25  język polski    WDŻR plastyka   
 9.35 - 10.20  język angielski    język polski  biologia  
 10.30 - 11.15  wf jezyk angielski  geografia  religia  
 11.25 - 12.10  matematyka  godz. wychowawcza  wf  matematyka wf 
 12.30 - 13.15    język polski  język angielski  język angielski  historia
 13.25 - 14.10    matematyka  matematyka  język polski  język polski
 14.15 - 15.00    religia technika   wf  język angielski
15.05 - 15.50    muzyka      informatyka

KLASA VIB 

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35   geografia       wf
 8.40 - 9.25 wf   język polski      matematyka
 9.35 - 10.20  muzyka  godz. wychowawcza  wf    plastyka
 10.30 - 11.15  historia  język angielski  religia biologia  historia 
 11.25 - 12.10  język polski  wf język polski   religia  język polski
 12.30 - 13.15  matematyka    matematyka  język polski  język angielski
 13.25 - 14.10  język angielski    język angielski  matematyka  informatyka (II)
 14.15 - 15.00  technika    informatyka (I)  język angielski  
15.05 - 15.50          

KLASA VII 

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35  język angielski (II)  język angielski (I)      
 8.40 - 9.25  język polski

 język niemiecki (I)

Język angielski (II)

informatyka (I)

   geografia
 9.35 - 10.20  matematyka  fizyka  język polski wf   język polski
 10.30 - 11.15  biologia  historia  biologia  język polski  plastyka
 11.25 - 12.10

język angielski (I)

język niemiecki (II) 

 muzyka  matematyka

 język angielski (I)

język niemiecki (II)

matematyka 
 12.30 - 13.15  geografia język polski   chemia fizyka 

 język niemiecki (I)

język angielski (II)

 13.25 - 14.10  chemia  religia

 język angielski (I)

informatyka (II)

godz. wychowawcza   wf
 14.15 - 15.00  wf  matematyka  religia  język angielski (II)  historia
15.05 - 15.50    wf

język angielski (II)

  język angielski (I) 

 KLASA VIII  

 GODZINA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
 7.50 - 8.35        język niemiecki (I)  
 8.40 - 9.25

 język niemiecki (I)

język angielski (II)

matematyka   historia wf  historia 
 9.35 - 10.20

 język angielski (I)

język niemiecki (II)

wf (I)

język angielski (II) 

WOS   religia matematyka 
 10.30 - 11.15  język polski  WOS  język polski  matematyka geografia 
 11.25 - 12.10  chemia  fizyka EDB biologia  język polski 
 12.30 - 13.15  godz. wychowawcza

 język angielski (I)

informatyka (II)

matematyka 

język angielski (I)

język niemiecki (II) 

chemia 
 13.25 - 14.10    język polski  wf  język polski

 język angielski (I)

język angielski (II)

 14.15 - 15.00  

 informatyka (I)

wf (II)

język angielski (I)

język angielski (II) 

 fizyka wf 
15.05 - 15.50     religia   język angielski (II)