kalendarium

               bip logo pomn1 grad

                

                              

KALENDARIUM 2020/2021

01.09.2020 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.06.2021 zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dni wolne od zajęć:

11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości

23.12 - 31.12.2020 zimowa przerwa świąteczna

01.01.2021 Nowy Rok

06.01.2021 Trzech Króli

15.02 - 27.02.2021 ferie zimowe

01.04 - 06.04.2021 wiosenna przerwa świąteczna

03.05.2021 Święto Narodowe Trzeciego Maja

03.06.2021 Boże Ciało

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

14.10, 2.11, 25.05, 26.05, 27.05, 4.06

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych pełniona jest opieka świetlicowa. Świetlica czynna jest od godz. 7.00 do 17.00.

W tygodniu poprzedzającym dyżur w świetlicy, będą prowadzone zapisy na zajęcia opiekuńcze

Informujemy, że jeśli żadne dziecko nie zostanie przyprowadzone do godz. 9.00 świetlica przestaje pełnić dyżur.