osiągnięcia 2019/2020

bip logo pomn1 grad

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

Róża Machowska - laureatka

Małopolski Konkurs Chemiczny

Mateusz Czechowki - finalista