Aktualności

               bip logo pomn1 grad

                

                              

zadanie 8

W klasach IV-VI odbyły się pogadanki na temat osób ze środowiska uczniowskiego potrzebujących wsparcia, które mają ciężką sytuację finansową, zmagają się z chorobą lub sieroctwem. Pogadance przewodziło hasło: "Nie jesteś sam". Uczniowie wskazywali sposoby pomocy potrzebującym, możliwe rozwiązania, miejsca i placówki służące profesjonalnym wsparciem. W czasie zajęć uczniowie uświadamiali sobie, co dzieje się z dzieckiem, którego rodzice np. stosują wobec dzieci przemoc, nałogowo spożywają alkohol lub zaniedbują je, a także, gdzie szukać pomocy w przypadku kłopotów finansowych rodziny.  Dowiadywali się, co można przedsięwziąć w przypadku pojawienia się ciężkiej choroby, do kogo zwrócić się z takim problemem.

W czasie konwersatoriów uczniowie wspólnie opracowywali sposoby zapobiegania problemom współczesnych nastolatków, m.in. jak być asertywnym, jak wzmacniać poczucie wartości swoje i innych, jak nie dopuścić do popadnięcia w nałóg, jak pomóc innym młodym osobom, zmagającym się np. z anoreksją lub bulimią.

Konwersatoria miały na celu zwrócenie uwagi na poważne problemy młodych osób, utrudniające im normalne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój w środowisku. Miały za zadanie uwrażliwić ich na krzywdę innych oraz wzbudzić potrzebę reagowania na problemy innych.

W ramach akcji „Nie jesteś sam” uczniowie obejrzeli film pt. "Tajemniczy ogród" na motywach powieści Frances Burnett, który porusza problemy młodych ludzi: sieroctwo, chorobę, samotność. Analiza ekranizacji uświadomiła uczniom, że nawet młode osoby są w stanie pomóc innym.

„Oko dla Poli” - Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie włączyli się do akcji pomocy dziewczynce z Krakowa chorej na nowotwór oka, której groziła jego utrata. Dzieci hojnie zapełniały puszkę z datkami, mając świadomość, że działają w szczytnym celu, a także przy pomocy rodziców starały się udostępniać apel o pomoc w Internecie oraz w miejscu swojego zamieszkania.

Ponadto w naszej szkole są uczniowie, którzy wychowują się w rodzinach zastępczych i w Rodzinnym  Domu Dziecka. Podczas lekcji wychowawczych podejmowano tę tematykę w oparciu o konkretne przypadki.

W klasach młodszych realizacja tematu była związana z programem nauczania. Dzieci w klasie III zostały wyposażone w wiedzę dotyczącą rodziny i zadań jakie przed nią stoją. Dowiedziały się też, co się dzieje, jeżeli rodzice nie chcą, bądź nie mogą zajmować swoimi dziećmi.

Przygotowano prezentację ( przez pedagoga) dotyczącą zadań MOPS, kuratorów zawodowych, pracowników socjalnych – lekcje wychowawcze.