Aktualności

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Zadanie 9.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Samorząd Uczniowski wspólnie z uczniami wszystkich klas stworzył Regulamin Zachowania podczas przerw ( załącznik).

Odbyło się spotkanie w klasach ze Strażnikiem  Miejskim ds. profilaktyki.

Przedstawił uczniom zasady Konkursu „Prawo i My” ( zał)

Uczniowie klas starszych obejrzeli przygotowaną prezentację dotyczącą prawa cywilnego, karnego i kodeksu wykroczeń.

Zostali taże zapoznani z tematami dotyczącymi przestępczości nieletnich.

Pedagog wybrała reprezentację z klasy VI do konkuru „ Prawo i MY”.

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ NA PRZERWACH

Uczniowie mieli możliwość aktywnego i świadomego stworzenia regulaminu zachowania się na przerwach. Na korytarzu została wystawiona urna, do której każdy uczeń mógł wrzucić swoją propozycję zasad. Spośród wszystkich sugestii z ankiet i pomysłów Samorządu Uczniowskiego członkowie wyłonili te najważniejsze:

W czasie przerw:

1. Nie biegamy.

2. Nie hałasujemy.

3. Wolny czas w czasie przerwy staramy się spędzać aktywnie np. grając w ulubione gry.

4. Bawimy się na korytarzu przy swojej sali.

5. Nie przepychamy się, nie bijemy, nie stwarzamy niebezpiecznych sytuacji.

6. Nie śmiecimy.

7. Dbamy o rośliny znajdujące się na korytarzu.

8. Nie przebywamy niepotrzebnie w toalecie.

9. Nie siadamy na parapecie ani na stole do ping-ponga.

10. Po dzwonku na lekcję ustawiamy się przed wyznaczoną salą lekcyjną i w spokoju oczekujemy na nauczyciela.