Aktualności

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Zadanie 6.

W ramach realizacji zadania 6 zwróciliśmy się z prośbą do Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji ds. nieletnich, aby przeprowadzono konwersatoria na temat dotyczący zadania.

W marcu ustalono terminy i odbyły się spotkania z przedstawicielem Policji.

Spotkania miały charakter pogadanek, były prowadzone przez specjalistę ds. prewencji i nieletnich. Spotkania odbyły się na sali gimnastycznej, zostały poruszone i mówione następujące tematy:

W kl. IV – VI

  • Grupy rówieśnicze i ich zależności
  • Wagarowanie – konsekwencje i skutki
  • „Paczki” –jak bronić się przed wciągnięciem do grupy
  • Pseudokibice, blokersi – zasady zachowania na meczu
  • Zadania Policji
  • Bezpieczeństwo na drodze
  • Zasady ruchu drogowego

Kl. I – III

Po spotkaniach w klasach zostały przeprowadzone zajęcia w klasach z wychowawcami.