Aktualności

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Zadanie 5.

W kasach młodszych zajęcia przeprowadzili wychowawcy. Wykorzystano scenariusze z Pakietu Twoje Zdrowie, z profilaktycznego programu Kołodziejczyka dla. Kl. I –III oraz ze szkolnego programu MAC –kl. III.

W klasie II – przeprowadzono pogadankę „Dlaczego papierosowy dym jest szkodliwy dla naszego zdrowia? Następnie uczniowie malowali dym z papierosa w kształcie różnych potworków.

W klasie III – uczniowie poznawali zagrożenia płynące z używek poprzez odpowiednio dobrane teksty, wykonywali również ćwiczenia dramowe – uczyli się poprzez nie odmawiania zapalenia papierosa, wykonywali tematyczne prace plastyczne. Zdobyli także wiedzę teoretyczną dotyczącą szkodliwości palenia i picia alkoholu. Oglądali filmiki edukacyjne dotyczące tematyki uzależnień.

W klasach I uczniowie realizowali elementy programu – Nie pal przy mnie!

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat "Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić."

W dniach 7.04 - 14.04 w kl. 4 - 6 na lekcjach przyrody przeprowadzono z uczniami zajęcia profilaktyczne dotyczące szkodliwości  papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programów: "Znajdź właściwe rozwiązanie" z zakresu profilaktyki antytytoniowej oraz programu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Od kilku lat szkoła realizuje te programy.

Podczas zajęć:

- zapoznano uczniów ze składnikami dymu tytoniowego (nikotyna, tlenek węgla, substancje smoliste, substancje rakotwórcze) oraz ich szkodliwym wpływem na organizm

-  uświadomiono uczniom konsekwencje wynikające z biernego palenia

- rozdano ulotki o szkodliwości palenia

- zapoznano uczniów ze skutkami sięgania po narkotyki i dopalacze

- dzieci podawały powody dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki

- uczniowie szukali rozwiązania w jaki sposób możemy bronić się przed tytoniem, narkotykami i dopalaczami

- szukano pomysłów jak wzbogacić spotkania młodych ludzi aby papierosy, narkotyki i dopalacze były mniej ciekawe oraz co można zrobić aby ograniczyć ich powszechność

- dzieci sporządzały plakaty dotyczące szkodliwości papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy

- w grupach układano hasła o tematyce antynikotynowej, antynarkotykowej i antydopalaczowej

- wskazano źródła pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych