Aktualności

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Zadanie 3.

W ramach realizacji zadania dotyczącego Bezpiecznych zachowań  w szkole, domu i na ulicy oraz obrony koniecznej i udzielania pomocy innym zorganizowano spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji.

Spotkania odbyły się w marcu i kwietniu br. W spotkaniach uczestniczyły wszystkie klasy.

W klasach młodszych zajęcia miały charakter zabawowy i odbywały się na Sali gimnastycznej. Prowadzący zajęcia Strażnik miał potrzebne materiały i pomoce – znaki drogowe, przejście dla pieszych, autochodzik itp. Uczniowie zdobyli i utrwalili wiadomości z zakresu bezpieczeństwa. Odbywały się konkursy wiedzowe, uczniowie aktywnie uczestniczyli zajęciach, zadawały pytania dotyczące tematów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Po spotkaniach nauczyciele przeprowadzili zabawy dramowe – scenki dotyczące prawidłowych zachowań w trudnych sytuacjach.

Z kolei w starszych klasach zajęcia i spotkania odbywały się w klasach, miały głównie charakter pogadanek, dyskusji i prezentacji multimedialnych.

Ponadto w ramach programów szkolnych w klasach I-III i w świetlicy były przeprowadzone zajęcia dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły, odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie znają i utrwalają numery telefonów alarmowych.

Spotkania z Policjantem miały podobny charakter i przebieg. W spotkaniu również brały udział wszystkie klasy.

Ponadto realizujemy zadania wynikające z Programu Zintegrowany Program Bezpieczeństwa – jesteśmy szkołą Promującą Bezpieczeństwo. Otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo i na bieżąco współpracujemy z służbami mundurowymi i Partnerami w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa.