Aktualności

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Zadanie 2.

W ramach zadania nr 2 został zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny.

Konkurs miał tytuł:

„PRZEMALUJ ŚWIAT WOKÓŁ NAS NA LEPSZY”

OGÓLNOSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 54

,,PRZEMALUJ ŚWIAT WOKÓŁ NAS NA LEPSZY’’

Temat konkursu:

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy             w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

1.Kategorie wiekowe:

A) Uczniowie klas I-II

B) Uczniowie klas III-IV

C) Uczniowie klas V-VI

2.Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej, w przypadku uczniów klas V-VI bez pomocy osób trzecich,                a w przypadku uczniów klas I-II oraz klas III-IV prace mogą zostać wykonane przez dzieci wspólnie  z rodzicami.

3.Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
A) rysunek (format  A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,

B) praca malarska (format  A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,

C) wycinanka, wydzieranka, kolaż (format  A4 lub A3).

4.Organizator Konkursu: Dyrekcja Szkoły                   i Samorząd Uczniowski.

5.Termin składania prac upływa 17 marca 2016 roku.

6. Rozdanie nagród dla każdej grupy wiekowej odbędzie się w ramach programu Dnia Talentów Szkoły.

7.Wszystkie prace plastyczne zgłoszone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.

Uczniowie byli zainteresowani konkursem – dzieci bardzo lubią wyrażać swoje zdanie poprzez ekspresję plastyczną. Młodsi uczniowie mogli wykonywać prace konkursowe wspólnie z rodzicami –celem była też integracja i wspólne spędzenie wolnego czasu. Starsi uczniowie wykonywali prace samodzielnie. Temat konkursu „ Przemaluj świat wokół nas lepszy” wyraźnie sugerował o co chodzi. Należy podkreślić, że wychowawcy rozmawiali z dziećmi i odpowiadali na pytania związane z zadaniem i tematem konkursu. Prace były kolorowe i ciekawe. Dzieci przedstawiały na swoich rysunkach swoje marzenia, a głównie dotyczyły one wspólnych zabaw, spotkań i dobrych relacji z rówieśnikami. Zgodnie z zasadami konkursu wyłoniono zwycięzców, zostały rozdane nagrody podczas szkolnego Święta Wiosny i Dnia Talentów.