Aktualności

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Zadanie nr 1

W marcu i kwietniu 2016 roku uczniowie naszej szkoły we wszystkich klasach wzięli udział w debatach uczniowskich na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Zakres tematyczny został dostosowany do wieku uczniów.  Uczniowie klasy szóstej koncentrowali się głównie wokół pojęcia „państwo”, dyskutowali o elementach, które przesadzają o jego istnieniu, o tym, kto i w jaki sposób ustanawia prawo i sprawuje władzę.  W klasach IV i V debata miała tytuł „Moje prawa, prawa innych”. Dyskusja koncentrowała się wokół ważnych dokumentów stanowiących prawo: Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach dziecka, a pojęciem przewodnim była „tolerancja”.  Na koniec dyskusji uczniowie wykonywali rysunkowe konkretyzacje najważniejszych praw dzieci. Uczniowie klasy II w czasie debaty odpowiadali ja pytanie „Czy wszystko wolno?”. Punktem wyjścia była baśniowa opowieść o królu, który dla dobra poddanych zniósł obowiązywanie wszelkich praw. Uczniowie dyskutowali o tym, czy prawo jest potrzebne, rozmawiali o tym, czym jest społeczeństwo i jakie role w życiu pełnimy, jakie są nasze prawa i obowiązki. W klasie pierwszej przeprowadzono z dziećmi w formie zabawowej pogadankę na temat symboli narodowych, znaczenia państwa w życiu każdego człowieka. Zapoznano uczniów z zasadami w oparciu o które funkcjonuje każdy członek społeczeństwa.

Wszyscy uczniowie po zakończonych debatach pisali test sprawdzający ich wiedzę i rozumienie kluczowych pojęć.