Aktualności

               bip logo pomn1 grad

                

                              

Zadanie 7.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki pomocy mamy - uczennicy z naszej szkoły.

Mama Łucji zajmuje się promocją osób niepełnosprawnych.

Dzięki jej pomocy, wsparciu i zaangażawaniu  w projekt udało się zorganizować spotkania w klasach z osobami  niepełnosprawnymi. Spotkania prowadziła i koordynowała mama Łucji – zaproszono na nie P. Judytę – osobę głuchą  i p. Emilię – niewidomą.

Spotkania miały charakter integrujący i poznawczy. Uczniowie przygotowali odpowiednio sale lekcyjne – ustawiono krzesła w kręgu i powitano gości. Przed spotkaniami wychowawcy i  pedagog przeprowadzili pogadanki przygotowujące młodzież i dzieci do niecodziennych spotkań i rozmów. Celem tych zajęć była integracja z osobami niepełnosprawnymi, przybliżenie ich świata.

Pani Emilia – osoba niewidoma opowiedziała uczniom jak radzi sobie w życiu codziennym , czym się zajmuje i jak należy pomagać osobom niewidomym.

Uczniowie dowiedzieli co to jest język Brajla , co to jest tabliczka Brajlowska i dłutko. Dowiedzieli się jak wyglądała nauka pisania i czytania.  Poznali sposoby komunikacji w obecnych czasach i możliwości sprzętów elektronicznych dla osób niewidomych.

Uczniowie z klas młodszych wspólnie z p. Emilią grali w grę – co miało pokazać, że nie ma barier pomiędzy nami. Niepełnosprawność nie powinna nikogo piętnować.

Pani Judyta – osoba głucha przygotowała prezentację wprowadzającą w świat osób głuchych.

Następnie nawiązała bardzo dobry kontakt z uczniami  - mimo trudności z mówieniem, była bardzo dobrze rozumiana przez dzieci.

 Założony cel -  integracja, łamanie barier został osiągnięty. Młodzież i dzieci bardzo aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Takie lekcje to najlepszy  sposób kształtowania postaw akceptujących niepełnosprawność.

Ponadto w klasach  młodszych były prowadzone zajęcia programowe dotyczące niepełnosprawności. W klasie III omawialiśmy lekturę pt. „Mój młodszy brat” – bohaterem, której jest chłopiec z zespołem Dawna.